TJ Lokomotiva Cheb

Historie

TJ Lokomotiva Cheb vznikla po druhé světové válce, na podzim roku 1945 pod názvem "Tělocvičný sportovní klub Železničáři Cheb - TSK Cheb".

Letecký snímek TJ Lokomotiva Cheb

První sportoviště bylo na "Želvě" u trati na Schirnding, kde dříve bylo sídlo Sokola. Bylo zde škvárové hřiště na fotbal s kuželnou. Zde svoji činnost zahájily oddíly fotbalu a kuželek. V roce 1946 se vytvořily oddíly šachu, košíkové, cvičení zahájil Sokol a Česká házená.

Vlivem odborů na železnici se na začátku padesátých let přejmenoval na "Dobrovolný sportovní oddíl Železničáři Cheb – DSO Cheb". Svoji činnost přenesl na Hradčany – měst. část Chebu, kde se nacházely i drážní domky a celá tato část Chebu byla čtvrtí železničářů.

Slavnostní otevření haly TJ Lokomotiva Cheb

Začalo se budovat hřiště kopané, které bylo v roce u příležitosti okresní spartakiády doplněno o stávající tribunu pro sedící diváky. V roce 1954 byla vybudovány šatny a kuželna, v podobě, jak ji známe dnes. Svoji činnost v tomto roce také zahájily další oddíly – turistiky, lehké atletiky, lyžování a vzpírání. Pak následovali volejbalisté, kteří si své hřiště vybudovali za dnešním učilištěm u divadla. Později se utvořil oddíl jachtingu, který pro stavbu své loděnice na Jesenické přehradě použil část z provizorního dřevěného chebského nádraží a to "Poštu" a ta slouží jako provozní budova dodnes. Rok 1957 byl rokem vzniku oddílu házené, kdy hráči z České házené přešli na handbal. To také svoji činnost již provozoval oddíl ledního hokeje na hřišti v Gottwaldových sadech na přírodním ledě a v létě zde hráli házenkáři. Oba oddíly společně zde vybudovali šatny se sociálním zařízením, které spolu s hřištěm využívala blízká základní škola.

V roce 1959 zakládá Josef Mošna oddíl juda a jako předseda působí do dnešní doby!

Dnešní název "TJ Lokomotiva Cheb" je od roku 1960.

V šedesátých letech měla TJ celkem 16 oddílů a byla jednou z největších v Západočeském kraji. Otevřením sběrny Sazky – Sportky na tř. Svobody dne 26.4.1966 a TJ takto získala zdroj vlastních příjmů, které byly nezbytné pro rozvíjející se činnost oddílů.

Hala TJ Lokomotiva Cheb

V letech 1967 – 1974 došlo k přestavbě sportovního areálu a byl vybudován nový stánek sportu, který má dnešní podobu právě z tohoto období výstavby. Ve spolupráci s Měst. národním výborem v Chebu, ČSTV, ČSD a n.p. Kovo Cheb byla postavena sportovní hala s mezinárodními parametry, ubytovna s restaurací, byla rekonstruována kuželna, která dostala nové saduritové dráhy a automatické stavěče, bylo zatravněno hřiště kopané, vyasfaltované přístupové cesty, bylo vybudováno antukové hřiště pro házenou a dva kurty pro volejbal včetně nových šaten se sociálním zařízením jak pro sportovce, tak pro veřejnost, které používá i stadion kopané.

Tato etapa výstavby byla mezníkem v dalším vývoji TJ Lokomotiva Cheb a sportu v Chebu vůbec. Najednou zde bylo sportovní vybavení, které nám závidělo mnoho větších měst. TJ za tuto nesmírně společenskou angažovanost dne 14.7.1975 obdržela od prezidenta ČSSR státní vyznamenání "Za vynikající práci". Zde je nutné vzpomenout ty, kteří se na výstavbě nejvíce podíleli: Ota Burian, Antonín Nováček, Miroslav Dlesk, Jaroslav Škola, p. Žídek z podniku KOVO Cheb a mnoho dalších, které nelze jmenovat. Svůj obrovský podíl měli členové sportovních oddílů, kteří bezplatnou brigádnickou prací na výstavbě areálu odpracovali tisíce hodin – a tak všichni společným úsilím zde zanechali dílo, které s drobnými stavebními úpravami slouží do dnešní doby. Je odkazem velkého "klubismu" a je na dnešní generaci funkcionářů a sportovců v této tradici pokračovat a tak i nadále naplňovat dobré jméno TJ Lokomotiva Cheb.

Součástí minulých let jsou sportovní, kulturní a společenské akce, které proběhly v areálu TJ, některé přetrvávají dodnes a tak obohacují život ve městě, ale v celém příhraničním regionu, motivují ke sportu děti a mládež, významně propagují Českou republiku ve světě.

K historii patří i řada významných sportovních výsledků jak družstev, tak jednotlivců, kteří získali nejcennější medaile na mistrovství ČSSR a ČSR. Tyto výsledky najdete na stránkách našich sportovních oddílů.